HCA heeft twee vertrouwenscontactpersonen: Eva Teijsse en Wessel Veelenturf. Bij één van hen kun je altijd terecht als je binnen onze vereniging te maken krijgt met grensoverschrijdend gedrag en hierover met iemand wilt praten. Dit geldt ook voor ouders die met ons in contact willen komen. Het gaat om seksuele intimidatie, agressie en geweld, treiteren en pesten, discriminatie, intimidatie en andere ongewenste omgangsvormen.

Eva en Wessel hebben geheimhoudingsplicht, ook naar het bestuur toe. Alleen in uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld als er schade dreigt voor andere leden, zullen zij anonieme informatie aan de voorzitter van HCA doorgegeven.

Als je een vertrouwelijk gesprek wilt voeren met Eva of Wessel, mail dan hoe we je kunnen bereiken. Je hoeft verder alleen maar te vermelden dat je een vertrouwelijk gesprek wilt. Vervolgens neemt Eva of Wessel contact met je op.

Klik op de foto voor een persoonlijke introductie
Eva TeijsseWessel Veelenturf
eva@sv-hca.nlwessel@sv-hca.nl

Uitgebreide informatie over vertrouwenscontactpersonen in de sport vind je bij NOC/NSF