Een nieuw seizoen

Albert Gerritsen

ILPENDAM – We zijn alweer druk bezig met de voorbereidingen voor het komende winterseizoen. De zomerslaap hebben we allang weer achter ons gelaten want 13 oktober gaat tenslotte de baan alweer open.

Indeling groepen

Mochten er zaken zijn t.a.v. trainingen laat het dan aan een van de bestuursleden weten, we h=gaan in september weer met de groepen aan de slag.

HCA avonden

We gaan ook dit jaar weer van alles organiseren op de zaterdag. De wedstrijdblokken zijn daarbij natuurlijk de hoofdmoot, wanneer er een avond is geef u dan gelijk op. Er zijn veel vrijwilligers nodig om de wedstrijden in goede banen te leiden.

Shorttrack

Wilt u eventueel nog de shorttrack ijzers onder gaan binden meldt u dan even bij mij of Bart Postma. We hebben gelukkig al een aantal enthousiaste HCA-ers op de binnenbaan maar er kunnen er nog wel een paar bij, leeftijd maakt niet uit maar de jeugd heeft de toekomst zeggen we altijd dus het 1euur op de donderdag proberen we dan ook met veel jeugd te vullen.

Marathon

De wedstrijdkalender is ook voor deze groep alweer door Henk Veen op een rij gezet.

Kleding

We hebben de nodige kleding in voorraad. De ruimte bij Hyrosports is echter beperkt vandaar dat we hebben afgesproken dat in de winkel van alle kledingstukken (marathonpak, wedstrijdpak, jack etc.) en dan in alle maten pasmodellen aanwezig zijn. Heeft u gepast dan zal men de maat aan ons doorgeven en ik/wij zorgen ervoor dat de betreffende kleding dezelfde week nog op de baan aan u overhandigd wordt.

Uw betaling kunt u liefst gelijk rechtstreeks doen aan onze penningmeester Minke Valk.

BGA

De Baanvereniging Groot Amsterdam is van start gegaan. U heeft dat wel of misschien ook niet gemerkt maar achter de schermen is de baancommissie  druk bezig met alle werkzaamheden hiervoor.

De abonnementen kunnen voortaan via de baan worden geregeld, geen tussenkomst van het Gewest meer,  en onze Bart Postma is hier allang heel druk mee bezig. Hij doet dit niet alleen voor de HCA maar voor alle verenigingen. Wij verwachten dat mutaties en aanvragen sneller verwerkt kunnen worden, aan de BGA zal het niet liggen. 

111 ronden

111 ronden van de HCA wordt dit jaar gehouden op 9 november 2018. Noteert u hem vast in uw agenda !!!

Willem Augustin Bokaal (interclub)

Wij gokken op een datum deze keer wat eerder in het seizoen en wel op 24 november. We willen er dan weer een interclub van maken voor vele categorieën.

Bijeenkomst vrijwilligers

We hebben het plan om op 5 oktober een gezellig samenzijn te houden met onze vaste groep die ervoor zorgt dat we elk jaar weer onze club/interclub en familieavond kunnen houden.

We proberen z.s.m. de definitieve plaats en datum aan uw door te kunnen geven.

Jeugdschaatsen

We kunnen nog wel een 30 tal nieuwe jeugdschaatsertjes kwijt, weet u nog kennissen en of vrienden haal ze erbij. De leegloop bij het jeugdschaatsen komy mede doordat een aantal enthousiastelingen zijn doorgestroomd naar het wedstrijdschaatsen, op zich natuurlijk een fijne zaak, maar daardoor is er meer ruimte bij het jeugdschaatsen vrij gekomen.

HCA site

Eva Teijsse heeft aangegeven graag het stokje te willen overdragen voor het bijhouden/ plaatsen van stukjes op de site.

Wie oh Wie wil haar taak deels overnemen.!!!!

 NK voor Clubs:

Zie na mijn afsluiting de oproep van Sicco Janmaat (Lotto/Jumbo)

Ik heb deze in zijn geheel overgenomen. U kunt dus bij een hoge plek op de Vantage lijst misschien ook wel een uitnodiging verwachten, de wedstrijd is op 6 oktober en gelet op onze plekken in de diverse categorieën hebben wij ons als club opgegeven. We wachten in spanning af, laat het weten als u een uitnodiging ontvangt.

Hoe het precies loopt is ons op dit moment niet geheel bekend.

Ik wens u een gezellig en prettig schaatsseizoen toe.

Indien nodig weet dan een van de bestuursleden te vinden.

Ik hoop dat het nooit nodig zal zijn maar op de site vindt u onze vertrouwenspersonen..

Rest mij u op dit moment een succesvol en gezellig seizoen toe te wensen, dit geldt voor de selectierijders, wedstrijdrijders, recreatierijders en de gezeliigheidsrijders.

Albert Gerritsen, voorzitter.

Albert Gerritsen
Over Albert Gerritsen 14 Artikelen
Albert is een manus van alles en doet enorm veel vrijwilligerswerk. Naast voorzitter van de HCA doet hij hetzelfde bij de Baancommissie, de kampeervereniging "De Golfbreker" en blaast hij driftig mee in de locale fanfare.